1.) Príprava na štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka 


* 25 hodín / 390€ / osoba / individuálne
* 25 hodín / 195€ / osoba / 2 a viac študentov

Sylaby + komplet materiály v cene kurzu


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.) Príprava na medzinárodné skúšky IELTS 

            

* 15 hodín / 250 € / osoba / individuálne

* 15 hodín / 125 € / osoba / 2 a viac študentov

Materiály a všetko potrebné k príprave na skúšku v cene kurzu 


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Príprava na medzinárodný Cambridge certifikát


* 35 hodín / 560€ / osoba / individuálne

*35 hodín / 280€ / osoba / 2 a viac študentov

Materiály a všetko potrebné k príprave na skúšku v cene kurzu


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.) Kurz prípravy na MATURITNÚ SKÚŠKU


intenzita = 1-2x50 min. hodina týždenne / 60 hodín / 8 mesačný kurz

Cena = 1.020€ / osoba / individuálne / možnosť splátok / 127,50€ na mesiac

Cena = 630€ / osoba / 2 a viac osôb / možnosť splátok / 78,75€ na mesiac