Cenník NE-úradných prekladov :                                                                                   

                             Preklady z : anglického a nemeckého jazyka a opačne


Preklad DO slovenčiny :  0,009 EUR / normo-znak


Preklad ZO slovenčiny :   0,007 EUR / normo-znak


Cena je uvedená za preklad 1 normostrany zdrojového textu (NS). Cena zahŕňa dodržanie pôvodnej grafickej úpravy. Pri prekladoch do slovenčiny je v cene zahrnutá aj základná korektúra. Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana. Pri preklade nad 5 strán je zľava 20% z celkovej ceny prekladu.

Pri špecifických textoch a dokumentoch, ktoré vyžadujú náročnú grafickú úpravu alebo predtlačovú korektúru, sa cena stanovuje individuálne !


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                KOREKTÚRY  TEXTOV  V  ANGLICKOM  JAZYKU


Vyhotovíme pre vás korektúru bežného, marketingového i odborného anglického textu.
Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.