Cenník neúradných prekladov :                                    

                    Preklady z : anglického, nemeckého, ruského, maďarského a českého do slovenského jazyka a opačne

Preklad DO slovenčiny :  13,50 €

Preklad ZO slovenčiny :   14,50 €

Cena je uvedená za preklad 1 normostrany zdrojového textu (NS) v termíne do 24 hodín, teda ak ide o expresný preklad. Ak je preklad v časovom úseku nad 24 hodín, cena je zľavnená o 30%. Cena zahŕňa dodržanie pôvodnej grafickej úpravy. Pri prekladoch do slovenčiny je v cene zahrnutá aj základná korektúra. Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana.

Pri špecifických textoch a dokumentoch, ktoré vyžadujú náročnú grafickú úpravu alebo predtlačovú korektúru, sa cena stanovuje individuálne !