Cenník neúradných prekladov :                                                                                   

                             Preklady z : anglického a nemeckého jazyka a opačne


Preklad DO slovenčiny :  0,009 EUR / normo-znak


Preklad ZO slovenčiny :   0,007 EUR / normo-znak


Cena je uvedená za preklad 1 normostrany zdrojového textu (NS) v termíne do 24 hodín, teda ak ide o expresný preklad. Ak je preklad v časovom úseku nad 24 hodín, cena je zľavnená o 30%. Cena zahŕňa dodržanie pôvodnej grafickej úpravy. Pri prekladoch do slovenčiny je v cene zahrnutá aj základná korektúra. Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana.

Pri špecifických textoch a dokumentoch, ktoré vyžadujú náročnú grafickú úpravu alebo predtlačovú korektúru, sa cena stanovuje individuálne !


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                KOREKTÚRY  TEXTOV  V  ANGLICKOM  JAZYKU


Vyhotovíme pre vás korektúru bežného, marketingového i odborného anglického textu.
Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.